Gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ 31 761 01)

Nyilvántartási szám: E-000384/2014/A047

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő résszakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

 • A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
 • Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
 • Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.
 • Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.
 • Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
 • Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.

Képzés célja

Ezt a képzést azért ajánljuk, mert nincs is annál szebb feladat, mint gyermekkel foglalkozni.
Oktatóink a szakma elismert képviselői közül állítottuk annak szolgálatába, hogy ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudd megszerezni és alkalmazni.

Előzetesen megszerzett tudás

Előzetes tudás mérése (Fktv.2§): annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.
Előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy beszámítását kérheti a jelentkező, mellyel az óraszám csökkenthető pl. óvodában eltöltött gyakorlatot is elfogad intézményünk, vagy korábban megszerzett, dokumentumokkal alátámasztott ismereteket.

Képzés célcsoportja

 • Mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznának.
 • Akik gyermekellátó intézménybe szeretnének elhelyezkedni az intézmény vezetőjének és nevelőjének segítőjeként.

Betölthető munkakörök

 • FEOR 5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gyermekgondozó, - nevelő  Gyermekgondozó Gyermekvédelmi asszisztens

Oktatás

Jelentkezés feltétele: 8 általános, gyakorlathoz: egészségügyi kiskönyv
Képzés ideje: 5 hónap
Ütemezés: heti 2 nap
Gyakorlati képzéshez: gyakorlati helyet biztosítunk ingyen
Jelentkezési határidő: Megkezdődött a pótbeiratkozás! Jelentkezz még a héten!!

Beiratkozás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

Kezdés: MOST!
Tandíj részletekben: 30.000 Ft., majd 4 x 20.000 Ft.
Szakmai vizsgadíja: 45. 000.-Ft

Oktatott modulok

 • 12046-16   Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10523-16   Gyermekfelügyelői feladatok
 • 10524-16   Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

Vizsga

Saját vizsgaközpontunk van, így pont azok az oktatók fognak vizsgáztatni, akik felkészítettek a vizsgára. A modulzárókon megszerzett magabiztosságod is segít majd a sikeres helytállásban.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele

 • valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 •  Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
 •  A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

Jelentkezés a tanfolyamra

Tanfolyam:
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Név:*
Telefon:*
pl: +36 20 123 4567
E-mail:*
pl: valami@valami.hu
Születési hely:
Lakcím:
Anyja neve:
Legmagasabb iskolai végzettség:*
Megjegyzés: