Óvodai dajka

OKJ szám: OKJ 31 140 01  
Nyilvántartási szám: E-000384/2014/A038 

Gyakorlatorientált képzés saját Óvodánkban, tapasztalt oktatókkal.

 • az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját
 • közreműködik a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában
 • megteremti a környezet rendjét, tisztaságát
 • munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan végzi a titoktartás kötelezettségének betartása mellett
 • balesetvédelmi teendőket lát el

Képzés célja

Ezt a képzést azért ajánljuk, mert nincs is annál szebb feladat, mint egy fejlődő gyermekkel foglalkozni.

Oktatóink a szakma elismert képviselői közül állítottuk annak szolgálatába, hogy ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudd megszerezni és alkalmazni.

Előzetesen megszerzett tudás

Előzetes tudás mérése (Fktv.2§): annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy beszámítását kérheti a jelentkező, mellyel az óraszám csökkenthető pl. óvodában eltöltött gyakorlatot is elfogad intézményünk, vagy korábban megszerzett, dokumentumokkal alátámasztott ismereteket.

Képzés célcsoportja

 • Mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznának.
 • Akik óvodában szeretnének elhelyezkedni a pedagógusok segítőjeként.

Betölthető munkakörök

 • FEOR 3410 Óvodai dajka
 • FEOR 3410 Oktatási asszisztens

Oktatás

Jelentkezés feltétele: általános iskolai bizonyítvány, gyakorlathoz: egészségügyi kiskönyv
Képzés ideje: 3 hónap
Ütemezés: heti 2 nap
Óvodai dajka gyakorlati képzése: gyakorlati helyet biztosítunk ingyen
Jelentkezési határidő: Megkezdődött a pótbeiratkozás! Jelentkezz még a héten!!

Beiratkozás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

Kezdés: MOST!
Tandíj részletekben: 30.000 Ft., majd 30.000 Ft.
Óvodai dajka vizsgadíja: 35. 000.-Ft

Oktató Központunk címe:
1081 Budapest Kiss József utca 8. fszt. 5. 13-as csengő

Palotai Lia
Elérhetőség: 06-20 55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges

 • Személyi igazolvány
 • Bizonyítvány + 1 db másolat
 • Igazolvány kép
 • Egészségügyi alkalmassági

Oktatott modulok

 • 11470-16 Óvodai nevelési feladatok
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés
 • 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
 • 11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Vizsga

Saját vizsgaközpontunk van, így pont azok az oktatók fognak vizsgáztatni, akik felkészítettek a vizsgára. A modulzárókon megszerzett magabiztosságod is segít majd a sikeres helytállásban.

Az Óvodai dajka komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Szakmai gyakorlat teljesítése
Minimum 40 óra.

Várjuk szeretettel az Óvodai dajka képzésünkön.

Jelentkezés a tanfolyamra

Tanfolyam:
Óvodai dajka
Név:*
Telefon:*
pl: +36 20 123 4567
E-mail:*
pl: valami@valami.hu
Születési hely:
Lakcím:
Anyja neve:
Legmagasabb iskolai végzettség:*
Megjegyzés:Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02)

Nyilvántartási szám: E-000384/2014/A038

Gyakorlatorientált képzés saját Óvodánkban, tapasztalt oktatókkal.

A Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pedagógiai - és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés célja

Ezt a képzést azért ajánljuk, mert nincs is annál szebb feladat, mint gyermekkel foglalkozni.
Oktatóink a szakma elismert képviselői közül állítottuk annak szolgálatába, hogy ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudd megszerezni és alkalmazni.

Előzetesen megszerzett tudás

Előzetes tudás mérése (Fktv.2§): annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy beszámítását kérheti a jelentkező, mellyel az óraszám csökkenthető pl. óvodában eltöltött gyakorlatot is elfogad intézményünk, vagy korábban megszerzett, dokumentumokkal alátámasztott ismereteket.

Képzés célcsoportja

 • Mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznának.
 • Akik óvodában és iskolában szeretnének elhelyezkedni a pedagógusok segítőjeként.

Betölthető munkakörök

 • FEOR 3410 Oktatási asszisztens

Oktatás

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, gyakorlathoz: egészségügyi kiskönyv
Képzés ideje: 6 hónap
Ütemezés: heti 2 nap
Gyakorlati képzéshez: gyakorlati helyet biztosítunk ingyen
Jelentkezési határidő: Megkezdődött a pótbeiratkozás! Jelentkezz még a héten!!

Beiratkozás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

Kezdés: MOST!
Tandíj részletekben: 20.000 Ft., majd 5 x 20.000 Ft.
Szakmai vizsgadíja: 49. 000.-Ft

Sikeres vizsga esetén Europass bizonyítvány kiegészítő igényelhető.
Beiratkozáshoz: 

 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolat
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás

Várjuk szeretettel Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamunkon!

Palotai Istvánné
Telefon: +36-20-55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Oktatott modulok

 • (11464-12) Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • (11467-12) Oktatási tevékenység
 • (11468-12) Kapcsolat a családokkal
 • (11469-12) Családpedagógiai gondozás
 • (11498-12) Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • (11499-12) Foglalkoztatás II.
 • (11500-12) Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsga

Saját vizsgaközpontunk van, így pont azok az oktatók fognak vizsgáztatni, akik felkészítettek a vizsgára. A modulzárókon megszerzett magabiztosságod is segít majd a sikeres helytállásban.

A Pedagógiai - és családsegítő munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Szakmai gyakorlat teljesítése
Minimum 40 óra.

Jelentkezés a tanfolyamra

Tanfolyam:
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
Név:*
Telefon:*
pl: +36 20 123 4567
E-mail:*
pl: valami@valami.hu
Születési hely:
Lakcím:
Anyja neve:
Legmagasabb iskolai végzettség:*
Megjegyzés:Kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ 54 761 02)

Nyilvántartási szám: E-000384/2014/A038

A Kisgyermekgondozó és nevelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.  Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén 160 óra, mely csak olyan, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas intézményben szervezhető meg, mellyel a hallgató nem áll munkaviszonyban!

Képzés célja

Ezt a képzést azért ajánljuk, mert nincs is annál szebb feladat, mint gyermekkel foglalkozni.

Oktatóink a szakma elismert képviselői közül állítottuk annak szolgálatába, hogy ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudd megszerezni és alkalmazni.

Előzetesen megszerzett tudás

Előzetes tudás mérése (Fktv.2§): annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy beszámítását kérheti a jelentkező, mellyel az óraszám csökkenthető pl. óvodában eltöltött gyakorlatot is elfogad intézményünk, vagy korábban megszerzett, dokumentumokkal alátámasztott ismereteket.

Képzés célcsoportja

 • Mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznának.
 • Akik óvodában és iskolában szeretnének elhelyezkedni a pedagógusok segítőjeként.

Betölthető munkakörök

 • FEOR 2432 Gyermekgondozó,- nevelő, Kisgyermeknevelő

Oktatott modulok

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
 • 10529-16 A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 10530-16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

Vizsga

Saját vizsgaközpontunk van, így pont azok az oktatók fognak vizsgáztatni, akik felkészítettek a vizsgára. A modulzárókon megszerzett magabiztosságod is segít majd a sikeres helytállásban.

A Kisgyermekgondozó és nevelő  komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Szakmai gyakorlat teljesítése

Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat. Ebből az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra. Előzetesen megszerzett tudást a gyakorlati időbe is van mód beszámíttatni.

Jelentkezés a tanfolyamra

Tanfolyam:
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Név:*
Telefon:*
pl: +36 20 123 4567
E-mail:*
pl: valami@valami.hu
Születési hely:
Lakcím:
Anyja neve:
Legmagasabb iskolai végzettség:*
Megjegyzés:
 

 


 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ 31 761 01)

Nyilvántartási szám: E-000384/2014/A047

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő résszakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

 • A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
 • Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
 • Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez.
 • Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában.
 • Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
 • Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat.

Képzés célja

Ezt a képzést azért ajánljuk, mert nincs is annál szebb feladat, mint gyermekkel foglalkozni.
Oktatóink a szakma elismert képviselői közül állítottuk annak szolgálatába, hogy ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudd megszerezni és alkalmazni.

Előzetesen megszerzett tudás

Előzetes tudás mérése (Fktv.2§): annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.
Előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy beszámítását kérheti a jelentkező, mellyel az óraszám csökkenthető pl. óvodában eltöltött gyakorlatot is elfogad intézményünk, vagy korábban megszerzett, dokumentumokkal alátámasztott ismereteket.

Képzés célcsoportja

 • Mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznának.
 • Akik gyermekellátó intézménybe szeretnének elhelyezkedni az intézmény vezetőjének és nevelőjének segítőjeként.

Betölthető munkakörök

 • FEOR 5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gyermekgondozó, - nevelő  Gyermekgondozó Gyermekvédelmi asszisztens

Oktatás

Jelentkezés feltétele: 8 általános, gyakorlathoz: egészségügyi kiskönyv
Képzés ideje: 5 hónap
Ütemezés: heti 2 nap
Gyakorlati képzéshez: gyakorlati helyet biztosítunk ingyen
Jelentkezési határidő: Megkezdődött a pótbeiratkozás! Jelentkezz még a héten!!

Beiratkozás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

Kezdés: MOST!
Tandíj részletekben: 30.000 Ft., majd 4 x 20.000 Ft.
Szakmai vizsgadíja: 45. 000.-Ft

Oktatott modulok

 • 12046-16   Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10523-16   Gyermekfelügyelői feladatok
 • 10524-16   Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

Vizsga

Saját vizsgaközpontunk van, így pont azok az oktatók fognak vizsgáztatni, akik felkészítettek a vizsgára. A modulzárókon megszerzett magabiztosságod is segít majd a sikeres helytállásban.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele

 • valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

 •  Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
 •  A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • Minimum 100 óra letöltött gyakorlat (20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, olyan szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben, amellyel nem áll munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban) teljesítéséről szóló igazolás

Jelentkezés a tanfolyamra

Tanfolyam:
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Név:*
Telefon:*
pl: +36 20 123 4567
E-mail:*
pl: valami@valami.hu
Születési hely:
Lakcím:
Anyja neve:
Legmagasabb iskolai végzettség:*
Megjegyzés: