Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02)

Nyilvántartási szám: E-000384/2014/A038

Gyakorlatorientált képzés saját Óvodánkban, tapasztalt oktatókkal.

A Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pedagógiai - és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés célja

Ezt a képzést azért ajánljuk, mert nincs is annál szebb feladat, mint gyermekkel foglalkozni.
Oktatóink a szakma elismert képviselői közül állítottuk annak szolgálatába, hogy ezt a végzettséget a legmélyrehatóbb elméleti és gyakorlati tudással tudd megszerezni és alkalmazni.

Előzetesen megszerzett tudás

Előzetes tudás mérése (Fktv.2§): annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Előzetesen megszerzett tudás mérését, vagy beszámítását kérheti a jelentkező, mellyel az óraszám csökkenthető pl. óvodában eltöltött gyakorlatot is elfogad intézményünk, vagy korábban megszerzett, dokumentumokkal alátámasztott ismereteket.

Képzés célcsoportja

 • Mindazok, akik gyermekekkel foglalkoznának.
 • Akik óvodában és iskolában szeretnének elhelyezkedni a pedagógusok segítőjeként.

Betölthető munkakörök

 • FEOR 3410 Oktatási asszisztens

Oktatás

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, gyakorlathoz: egészségügyi kiskönyv
Képzés ideje: 6 hónap
Ütemezés: heti 2 nap
Gyakorlati képzéshez: gyakorlati helyet biztosítunk ingyen
Jelentkezési határidő: Megkezdődött a pótbeiratkozás! Jelentkezz még a héten!!

Beiratkozás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

Kezdés: MOST!
Tandíj részletekben: 20.000 Ft., majd 5 x 20.000 Ft.
Szakmai vizsgadíja: 49. 000.-Ft

Sikeres vizsga esetén Europass bizonyítvány kiegészítő igényelhető.
Beiratkozáshoz: 

 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolat
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás

Várjuk szeretettel Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyamunkon!

Palotai Istvánné
Telefon: +36-20-55-292-55
E-mail: palotailia@gmail.com

Oktatott modulok

 • (11464-12) Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • (11467-12) Oktatási tevékenység
 • (11468-12) Kapcsolat a családokkal
 • (11469-12) Családpedagógiai gondozás
 • (11498-12) Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • (11499-12) Foglalkoztatás II.
 • (11500-12) Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsga

Saját vizsgaközpontunk van, így pont azok az oktatók fognak vizsgáztatni, akik felkészítettek a vizsgára. A modulzárókon megszerzett magabiztosságod is segít majd a sikeres helytállásban.

A Pedagógiai - és családsegítő munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

Szakmai gyakorlat teljesítése
Minimum 40 óra.

Jelentkezés a tanfolyamra

Tanfolyam:
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
Név:*
Telefon:*
pl: +36 20 123 4567
E-mail:*
pl: valami@valami.hu
Születési hely:
Lakcím:
Anyja neve:
Legmagasabb iskolai végzettség:*
Megjegyzés: